Sinh Hoạt Hội Thánh Phi-la
"Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn."
                Châm Ngôn 17:17

Ban Chấp Hành Hội Thánh 2018

Image 02

Cập Nhật vào ngày 01 tháng 01 | 2018

  • Thư Ký Hội Thánh: Ô. Nguyễn Văn Phong
  • Thủ Quỹ Hội Thánh: Ô. Khưu Minh Danh
xem tiếp

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh_2017

Image 02

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2017

xem tiếp

Chương Trình Mừng Xuân Đinh Dậu_2017

Image 02

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Kính Chúc Quí Vị Một Năm Mới Tràn Đầy Phước Hạnh Trong Tình Yêu của Chúa Giê-Xu Christ.

xem tiếp

Ban Chấp Hành Hội Thánh 2017

Image 02

Cập Nhật vào ngày 01 tháng 01 | 2017

  • Thư Ký Hội Thánh: Ô. Nguyễn Văn Phong
  • Thủ Quỹ Hội Thánh: Ô. Khưu Minh Danh
xem tiếp

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh_2016

Image 02

Cập Nhật vào ngày 25 tháng 12 | 2016

xem tiếp

Chương Trình Lễ Tạ Ơn_2016

Image 02

Cập Nhật vào ngày 20 tháng 11 | 2016

xem tiếp

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia