Thông Tin Liên Lạc:
Chúng tôi rất hoan nghênh các quí vị liên lạc với chúng tôi bằng nhiều cách. Dưới đây là một vài cách để giúp quí vị nhanh chóng liên lạc được với chúng tôi và chúng tôi luôn chào mừng quí vị ghé thăm Hội Thánh của chúng tôi trong thời gian ngắn nhất.
Nguyện Chúa sẽ ban phước cho quí vị _ Amen

Gởi Tin Nhắn

Địa Chỉ Liên Lạc:


 

Mailing Address

Vietnamese Alliance Church _ Hội Thánh Tin Lành Philadelphia
931-939 E. Lycoming Street, Philadelphia, Pennsylvania 19124

  • Mục Sư Quản Nhiệm: Đào Việt Tiến_(215)-262-9838_cell
  • Mục Sư NC Cộng Tác: Nguyễn Hữu Bối_(215)-343-9190_cell
  • Phối Trí Viên Phục Vụ: Cô Lê Thị Hồng Ân_(215)-856-3544_office
  • Phụ Tá Mục Sư: Thầy Nguyễn Ngọc Q. Khánh_(267)-346-9414_cell
  • Phụ Tá Mục Sư: Thầy Nguyễn Hải Nam_(678)-634-9899_cell
Phone: (215)-856-3544
Email: httlphila@gmail.com

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia