Những Hình Ảnh Hội Thánh
Trong tình thông công anh em với nhau, Hội Thánh Philadelphia chúng tôi rất hân hạnh khi được chia sẻ vài tấm hình đã chụp chung với nhau vào những buổi sinh hoạt, thờ phượng và học lời Chúa cho quí vị xem dưới đây:

Chương Trình Trại Hè Gia Đình _ Summit Grove _ 05/ 09/ 2015

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia