Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

            Vài Dòng Lịch Sử Của Hội Thánh Tin Lành Philadelphia
Image 02

Philadelphia, hay còn gọi là Philly và "Phi-la"

Là một thành phố cổ kính thuộc Tiểu Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Toạ lạc giữa hai dòng sông nổi tiếng Delaware River and Schuylkill River, giáp ranh phía Nam Tiểu Bang NewJersy. Chính tại Philadelphia này, các bậc tiền bối của Hoa-Kỳ đã ký Bảng Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên, khai sinh Hợp Chủng Quốc Hoa-Kỳ.

Theo thống kê năm 2000 của Philadelphia Commission City Planning Commission, có khoảng 30,000 người Mỹ gốc Á-Châu định cư tại Phila.

Image 02

Vào cuối năm 1988, Mục Sư Trần Thiện Minh, lúc bấy giờ còn là một sinh viên Thần Học năm I, được sự khuyến khích của vị thầy mình là Tiến Sỹ Guy Jordan, thầy Trần Thiện Minh bắt đầu nghĩ đến việc quy tụ một số tín hữu và các sinh viên Tin Lành đang theo học tại các Đại Học Philadelphia, để thành lập một Hội Thánh cho cộng đồng người VIệt đang sinh sống tại thành phố này. Buổi nhóm đầu tiên chỉ có bảy người hiện diện.

Hội Thánh trong giai đoạn đầu, sinh hoạt trong ngôi nhà thờ nhỏ của Hội C&MA Mỹ tại góc đường Indiana & C St. Sau bốn tháng hoạt động, Giáo-Hạt Việt Nam Hoa-Kỳ đã chính thức công nhận nhóm Tín Hữu tại đây là một Hội Thánh trực thuộc Giáo Hạt. Nghi thức bổ chức Truyền Đạo cho sinh viên Trần Thiện Minh được cử hành tháng Hai năm 1989, dưới quyền chủ toạ của Mục Sư Văn Đài, nguyên Nghị Viên Giáo Hạt lúc bấy giờ.

Image 02

Từ năm 1989 trở đi, Chúa đã tạo cơ hội cho Hội Thánh nhận được sự cộng tác của một Nhóm chuyện gia Mỹ, thuộc tổ chức City Team, về sau đổi thành Internation Teams. Các chuyên gia này đã sát cánh với Hội Thánh người Việt dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhóm này gồm có: Ông Bà Mục Sư Frederick Mead, Ông Bà Scott Ashman, Robert và Jeanny.

Image 02

Ông Bà Scott Ashman vẫn tiếp tục cộng tác với Hội Thánh trong việc chia sẻ lời Chúa cho đến ngày hôm nay.

Image 02

Năm 1993, đứng trước nhu cầu phát triển Hội Thánh mỗi ngày gia tăng, cùng với khối lượng người Việt tị nạn và di-dân đổ về thành phố Philadelphia mỗi ngày một đông. Giáo hạt đề cử Thầy Truyền Đạo Đào Việt Tiến cùng Cô Lê Thị Hồng Ân, vừa tốt nghiệp Cao Học Mục Vụ (Master of Divinity) tại Chủng Viện Thần Học Nyack, đến đây để cùng tiếp tay gây dựng công việc Chúa.

Năm 1994, Mục Sư Trần Thiện Minh xin tình nguyện đến lo công việc Chúa tại Stratford CT và đề cử Thầy Cô Đào Việt Tiến tiếp tục lo gây dựng Hội Thánh Chúa tại Philadelphia. Nghi Thức bổ nhiệm cho Mục Sư Nhiệm Chức Đào Việt Tiến được Mục Sư Giáo Hạt Trưởng cử hành vào tháng 11, năm 1994.


Image 02

Đầu năm 1996, do nhu cầu cấp bách về nơi thờ phượng Chúa, Hội Thánh đã nổ lực cầu nguyện và dâng hiến cho Chương Trình tạo mãi cơ sở. Sau gần một năm tìm kiếm và xây sửa, Chúa đã ban cho Hội Thánh một cơ sở riêng tại địa điểm 931-939 E. Lycoming cách diệu kỳ.

Image 02

Cầu xin Chúa tiếp tục đổ ơn và Thần Quyền của Ngài trên công cuộc mở rộng và phát triển Đạo Chúa và Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho đồng bào Việt Nam trong vùng Philadelphia và trên toàn Thế Giới cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm - Amen.

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia