Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

                      Hội Thánh Philadelphia dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời Hằng Hữu Tự Hữu đã ban những ơn phước thật nhiều trên những con cái yêu dấu của Ngài.

Bên cạnh đó, Hội Thánh vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa tiếp tục đoái thương xót cho con dân của Chúa trên thế giới này. Nguyện cầu Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta mà Ngài ban phước trên mỗi chúng ta.

                                 Những Điều Cần Cầu Nguyện:
Image 02
 • Chương Trình Thờ-Phượng trong Chúa Nhật 17/01/2016 được ơn Chúa. Xin Chúa cảm động lòng con dân Chúa trung-tín trong sự nhóm lại giữa mùa Đông giá lạnh.
 • Lớp Giáo lý Báp Têm sẽ được bắt đầu kể từ Chúa Nhật 24/1/2016. Xin Chúa ban cho các nhóm HKT cùng hiệp lực với BCH và Ủy viên đặc trách TTH trong sự cầu nguyện, khích lệ, đưa đón và cùng tham dự yểm trợ các TTH trong các thì giờ học GLBT.
 • Chương trình cầu nguyện đầu năm nhân dịp Tết Nguyên Đán sẽ được thực hiện trong ba buổi:
  - Sáng Chúa Nhật 7/2/2016 (mùng 30 Tết) tại Nhà Thờ
  - Chiều Thứ Hai 8/2/2016 (mùng 1 Tết) tại Nhà Thờ
  - Sáng Thứ Năm 11/2/2016 (mùng 4 Tết) tại nhà ÔB. Đỗ Hồng Vân Xin Chúa đổ đầy sự khat khao tìm kiếm Ngài trong lòng mọi con dân Chúa.
  Cảm tạ Chúa ban cho HT tại vùng New York đã được Chúa thăm viếng thật đặc biệt trong chương trình cầu nguyện đầu năm trong tuần lễ vừa qua. Tin tức và hình ảnh về sự thăm viếng phấn hưng đạc biệt nầy đang được ÔBMS. Trần Thiện Minh phổ biến trong tin tức của Giáo Hạt. Nguyện xin Chúa cũng đoái thương và ban sự thăm viếng tràn đầy của Ngài trên HT. Philadelphia.
 • Chương trình Mừng Xuân sẽ được thực hiện trong Chúa Nhật 7/02/2016. ÔB. Khưư Minh Danh chịu trách nhiệm phối trì tổng quát. Các nhóm HKT sẽ đảm trách phần Tiệc Khoản Đãi ngày sau giờ nhóm trưa Chúa Nhật 7/2/2016. Cùng với sự hiện diện của LHF trong phần Văn Nghệ Mừng Xuân & tiệc khoản đãi, ước lượng sẽ có khoảng 200 người tham dự trong giờ Tiệc.
 • Tình trạng sức khỏe của MSNC. Nguyễn Hữu Bối (ho nhiều), Bà Nguyễn thị Chiêu (stroke), Ô. Từ An Tuấn, Ô. Nguyễn văn Cung, Bà Mai thị Nhựt (tim), Bà Thái thị Phúc (cột sống & chân). Xin Chúa ban sự chữa lành trọn vẹn.
 • Hai lớp Thần Học tối Thứ Năm 21/1/2016, và sáng Thứ Bảy 23/01/2016 bắt đầu trở lại với bài 4 A-B.
 • Chương trinh sinh-hoạt của các nhóm nhỏ HKT trong 4 mục tiêu: (1) gây dựng đời sống tâm linh, (2) nuôi dưỡng tình thông công, (3) chia xẻ niềm tin với thân hữu, (4) trang bị người hướng-dẫn trong tương lai. Vì nhóm nhỏ là phương-thức để đạt được mục-đích trọng yếu gây dựng & phát triển Hội-Thánh.
 • Chương trình Truyền giáo của Thầy Cô Nguyễn văn Triều tại Kampuchia được Chúa ban ơn, tiếp sức, và tiếp trợ để có thể dẩn dắt nhiều cuộc đời trẻ thơ đến với Chúa. Xin theo dõi tin-tức về sinh-hoạt truyền-giáo của Thầy Cô trong bảng Thông Tin nơi hành lang HT.

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia