Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                Ma-thi-ơ 22:37-38

Những Điều Bạn Muốn Biết?

                      Hội Thánh Philadelphia dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời Hằng Hữu Tự Hữu đã ban những ơn phước thật nhiều trên những con cái yêu dấu của Ngài. Quả thật, không có gì vui sướng nào tả xiết hết những phước lành mà Chúa dành ban cho con cái của Ngài. Amen

                                 Những Điều Tạ Ơn Chúa
Image 02
  • Chương trình Thờ-phượng trong Chúa Nhật 10/01/2016 Chúa ban cho tốt đep, dù thời tiết không được thuận lợi. Cảm tạ Chúa cho có 115 con cái Chúa trung tín trong sự nhóm lại.
  • Mục-Sư Quản Nhiệm trở về Philadelphia trong tối Thứ Năm 14/1/2016 lúc 8:00pm, sau chuyến đi tiển cô Lê thị Hồng-Ân lên đường đến California. Cảm tạ Chúa cho chuyến đi bình an. Lộ trình lái xe đi qua các tiểu bang Pennsylvania (Pittsburgh), Ohia, Indiana (Indiannapolis), Illinois, Missouri (St. Louis), Oklahoma (Tulsa), Texas (Amarillo), New Mexico, Arizona (Flafstaff), và California. Mục Sư đã lái trên 2,800 miles trong 4 ngày. Nghỉ 3 đêm tại Indianapolis, Tulsa, OK. & Albuquerque, NM. Cảm tạ Chúa dù đường đi có trải qua những vùng bảo tuyết đã hoành hành trong một vài ngày truớc (Missouri, Oklahoma & Texas), nhưng đến thời điểm chúng tôi đi, thời tiết khá tốt đẹp. Vẫn có môt vài nơi suơng mù thật dày đặc (Amarillo, TX), tuyết phủ trắng xóa hai bên đường (Flagstaff, NM), lên đèo xuống núi khá nhiều (từ New Mexico đến San Bernardino, CA), tuy nhiên, Chúa giữ cho mọi sự đưôc bình an. Tạ ơn Chúa (pictures). Một điều bất ngờ là giá xăng trên đường đi rất rẻ, trung bình từ $1.69 đến $1.77 một gallons. Toàn bộ chuyến đi chúng tôi tốn khoảng $180.00 tiền xăng (picture).
  • Shepherd Foundation trong tối Chúa Nhật 10/1/2016 qua ÔB. Đoàn Quyền, đã chuyển đến cho Hội Thánh chúng ta số tiền dâng hiến đặc biệt $10,000.00. Chi phiếu nầy đã được Ông Thư Ký Cao văn Nhơn nhận và trao lại cho Ban Tài Chánh để deposit vào quỹ Tạo Mãi của Hội Thánh. Cảm tạ ơn Chúa, vì với sự tài-trợ kỳ-diệu nầy, món nợ TD Bank của Hội Thánh sẽ sớm giảm xuống dưới $70,000.00 trước tháng 2/2016. Hội Thánh chân thành biết ơn ÔB. David và Vân Bovenozer đã có lòng quan-tâm ưu ái đến Hội Thánh Chúa tại Philadelphia. Đây là lần support thứ tư trong suốt thời gian 4 năm qua. Tạ ơn Chúa!

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia